Vapaamuurarit
 
 
Lue myös artikkelisarjan johdanto.
 
Sisällysluettelo:
 
Yleistä
Historia
Jäsenyys
Vapaamuurarien opit paljastuvat
Järjestörakenne
Käsitys Jumalasta
Sekoitus pakanallisia rituaaleja ja salatieteitä
Hiiram Abiff rituaali
Baphomet ja yhteys temppeliherroihin
Uusi maailmanjärjestys ja vapaamuurarit
Grad Orient-loosi
P2-loosi
Round Table-loosi
Vapaamuurarisymboliikkaa Washington D.C:n arkkitehtuurissa
Vapaamuurarisymboliikkaa dollarissa
Vapaamuurarisymboliikkaa Suomessa
Kuuluisia vapaamuurareita
 
Yleistä
 
Suomen vapaamuurareiden virallinen internetsivusto Suomen Surloosi:
 
Vapaamuurarius on moraalijärjestelmä, elämäntaidon oppi ja elämäntapa. Se opettaa symbolein ja vertauskuvin inhimillisiä hyveitä. Se ohjaa jäseniään ajattelemaan elämän perimmäisiä kysymyksiä. Vapaamuurarius perustuu lainkuuliaisten miesten haluun elää ja kehittyä totuuden, avuliaisuuden ja veljeyden hengessä.
 
Wikipedian artikkeli Vapaamuurarit:
 
Vapaamuurarit on kansainvälisesti levinnyt järjestö, joka opettaa jäseniään symboliikan ja allegorioiden avulla. Vapaamuurarit tahtovat herättää jäsenensä ajattelemaan, kysymään ja etsimään. Opetus tapahtuu pääasiassa eri asteiden salaisten rituaalien muodossa. Vapaamuurarit muodostavat vanhimman, suurimman ja kansainvälisesti laajimman miesten yleisuskonnollisen liikkeen.
 
 
Historia
 
Suomen vapaamuurareiden virallinen internetsivusto Suomen Surloosi:
 
Katedraalien, linnojen ja luostarien rakentajat järjestäytyivät keskiajalla ja vielä uudella ajallakin muurarikilloiksi. Korkean ammattitaidon ylläpitämisen lisäksi killat huolehtivat jäsenten henkisestä kasvatuksesta. Vapaamuurarien tradition mukaan järjestön alkujuuret palautuvat näihin kiltoihin.
 
Nykyaikainen vapaamuurarius muotoutui 1600-luvun ja 1700-luvun vaihteessa Brittein saarilla valistusajan hengessä. Rakentajien työkalut ja perinteet saivat tällöin uuden, kasvatuksellisen symbolisen merkityksen. Syntyneiden vapaamuurariloosien jäsenistöksi tuli vapaamuurariuden tarjoamasta itsekasvatuksesta eli symbolisesta muurariudesta kiinnostuneita miehiä, joilla ei yleensä ollut yhteyttä käytännön rakennustoimintaan. Organisoituneen vapaamuurariuden alkuna pidetään ensimmäisen suurloosin perustamista Lontoossa 1717.
 
Vapauden ja inhimillisyyden lippua kantanut vapaamuurarius levisi 1700-luvulla nopeasti Brittein saarilta ensin mannermaalle ja edelleen Englannin alusmaihin sekä vähitellen eri puolille maailmaa. Aatetta tekivät tunnetuksi muun muassa matkustelevat kauppiaat, merenkulkijat ja sotilaat.
 
Suomen kuuluessa Ruotsin valtakuntaan perusti Ruotsin vapaamuurarijärjestö Suomea varten Tukholmassa vuonna 1758 St. Augustin -loosin, joka siirtyi Helsinkiin vuonna 1762. Vapaamuurarius kehittyi seuraavina vuosikymmeninä Suomessa suotuisasti. Toiminta oli ruotsinkielistä, ja valtaosa jäsenistä oli upseereita.
Kun Suomi vuonna 1809 liitettiin Venäjän imperiumiin, yhteydet Ruotsiin heikkenivät. Niinpä vapaamuurarit päättivät keskeyttää toimintansa vuonna 1813. Vuonna 1822 Venäjän keisari Aleksanteri II kielsi koko imperiumin alueella salaseurat, joihin vapaamuuraritkin luettiin. Vapaamuuraritoiminta oli Suomessa pysähdyksissä yli sata vuotta.
 
Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 toivat Yhdysvalloissa vapaamuurareihin liittyneet suomalaiset siirtolaiset mahdollisimman pian vapaamuurariuden jälleen Suomeen. Tukena oli New Yorkin suurloosi, jonka juhlamenoihin eli rituaaliin suomalainen rituaali pohjautuu.
 
Itsenäisen Suomen ensimmäinen loosi, Suomi 1, aloitti toimintansa 1922. Toiminta laajeni nopeasti siinä määrin, että jo vuonna 1924 voitiin perustaa Suomen suurloosi ja alkaa siten seistä omalla kansallisella pohjalla.
 
Lähes samanaikaisesti Suomessa käynnistyi jälleen myös ruotsalaisen vapaamuurarijärjestön toiminta, kun St. Augustin -loosi aloitti uudelleen toimintansa vuonna 1923. Suomalainen ja ruotsalainen järjestö toimivat nykyään Suomessa rinnakkain.
 
Vapaamuuraritoiminta keskittyi ensimmäisinä vuosikymmeninä eteläiseen Suomeen mutta levittäytyi vähitellen sotien jälkeen maan muihinkin osiin. Ouluun perustettiin ensimmäinen loosi 1960, ja viisi vuotta myöhemmin Rovaniemi ilmestyi loosikartalle. Suomen suurloosin alaisuudessa toimi vuoden 2012 alussa yli 160 loosia ja noin 7 000 vapaamuuraria.
 
Aluksi kolmeen ensimmäiseen asteeseen keskittynyt vapaamuuraritoiminta laajeni Suomessa sotien jälkeen käsittämään joukon ns. liitännäisasteita, joissa aatteensa syventämisestä kiinnostuneet miehet löytävät uusia puolia vapaamuurariudesta.
 
Vapaamuurariaate on puhutellut maailmalla isoa joukkoa kunnioitettuja ja ansioituneita miehiä. Kansainvälisesti tunnetuin suomalainen on varmasti säveltäjämestari Jean Sibelius, joka on säveltänyt suomalaisissa looseissa käytössä olevan rituaalimusiikin (Musique religieuse, opus 113). Myös W. A. Mozart oli vapaamuurari ja on säveltänyt vapaamuurarimusiikkia. Monet valtionpäämiehet, mm. presidentti Risto Ryti, ovat olleet vapaamuurareita.
 
Jean Sibeliuksen säveltämä vapaamuurarien rituaalimusiikki Musique religieuse, opus 113
 
 
Wolfgang Amadeus Mozartin säveltämä vapaamuurarien rituaalimusiikki Freimaurer
 
 
Wolfgang Amadeus Mozartin säveltämä vapaamuurarien rituaalimusiikki Masonic funeral
 
 
Wolfgang Amadeus Mozartin säveltämä vapaamuurarien rituaalimusiikki Adagio fugue
 
 
Wikipedian artikkeli Vapaamuurarit:
 
Ensimmäistä kertaa termi vapaamuurari (engl. freemason) mainitaan kirjallisissa lähteissä vuonna 1376. Englannissa alettiin käyttää nimitystä vapaamuurarit joistakin erityisesti suurten katedraalien rakennustöihin osallistuneista kivi- ja rakentajamuurareista, joilla oli laillinen oikeus liikkua vapaasti eri puolilla Eurooppaa rakennustyömaalta toiselle, kun muu kansa ja myös suuri osa tavallisista muurareista oli varsin paikkaan sidottuja.
 
Kun vapaamuurarius on haluttu joskus yhdistää vanhempiin uskonnollisiin perinteisiin, veljeskunnan juurien on voitu haluta nähdä ulottuvan jopa muinaiseen Egyptiin. Vapaamuurariuden symboliikkaa on haluttu löytää myös Raamatusta tai sumerien Gilgameš-eepoksesta. Väitteille vapaamuurariuden tuhansien vuosien historiasta ja muinaisista perinteistä, jotka olisivat säilyneet tähän päivään asti, ei löydy kuitenkaan historiantutkimuksen näkökulmasta pohjaa.
 
Jäsenyys
 
Suomen vapaamuurareiden virallinen internetsivusto Suomen Surloosi:
 
Vapaamuurariksi pyrkivän tulee olla täysi-ikäinen. Yläikärajaa ei ole. Hänen on hallittava itseään ja omaisuuttaan sekä uskottava yhteen jumalaan. Jäseneksi haluavan odotetaan ottavan yhteyttä henkilöön, jonka hän tietää vapaamuurariksi. Hän tarvitsee myös järjestöstä esittäjän sekä kaksi hänet tuntevaa suosittelijaa. Hakija on hyväksyttävä loosin jäseneksi yksimielisesti.
 
Lopullinen jäseneksiotto tapahtuu vuosisatoja vanhan perinteen mukaisesti tiettyä rituaalia noudattaen. Tapa on saanut alkunsa muinaisten ammatillisten kiltojen toiminnasta.
 
Kukin on halutessaan vapaa eroamaan jäsenyydestä. Jäsenyydestä voidaan myös erottaa, jos jäsen on esimerkiksi syyllistynyt yhteiskunnan kannalta rangaistavaan tekoon.
 
Initiaatioriitti, jossa hakijasta tulee vapaamuurarien jäsen (wikipedia)
 
 
Wikipedian artikkeli Vapaamuurarit:
 
Valtavirran vapaamuurarijärjestöt ovat uskonnollisesti vapaamielisiä, ja samaan loosiin voi kuulua eri uskontokuntien edustajia ja myös uskontokuntiin kuulumattomia miehiä, jotka kuitenkin tunnustavat uskovansa yhteen jumalaan. Joissakin looseissa voidaan pitää esillä esimerkiksi Raamattua ja Koraania tasavertaisina pyhinä kirjoina.
 
M Peltosen artikkeli Vapaamuurarien salaiset opit, joka pohjautuu Ankerberq/Weldon, 1995 kirjaan "Vapaamuurarien salaiset opit":
 
Vaikka monet kirkot suhtautuvat torjuvasti vapaamuurariuteen, tiedetään että mm. jotkut Pelastusarmeijan upseerit ovat vapaamuurareita. Heitä löytyy myös katolisen kirkon joukosta, jopa itse Vatikaanista ja Englannin kirkossa heillä on vaikutusvaltaisten ja varakkaitten jäsentensä kautta erittäin suuri valta. Suomen luterilaisen kirkon piirissä varsinkin rovastien ja kanttorien joukossa on useita vapaamuurareita.
 
Vapaamuurarien opit paljastuvat
 
M Peltosen artikkeli Vapaamuurarien salaiset opit, joka pohjautuu Ankerberq/Weldon, 1995 kirjaan "Vapaamuurarien salaiset opit":
 
Vapaamuurarijärjestön opit eivät enää itse asiassa ole kovin salaisia. Silti useimmat ihmiset eivät tiedä niistä juuri mitään huolimatta siitä, että niistä on julkaistu valtava määrä kirjallisuutta. Itse vapaamuurariutta käsitteleviä teoksia on n. 100 000, joiden joukossa satoja analyyttisiä kokonaisesityksiä ja entisten vapaamuurareiden kirjoittamia yksityiskohtaisia selostuksia riiteistä, vihkimyksistä ja erilaisista valoista.
 
Vaikka riitit muodoltaan eroavat eri maissa ja eri järjestöissä huomattavastikin toisistaan, niiden perussisältö on kuitenkin sama kaikkialla. Vapaamuurariuden perusopit ovat pysyneet lähes muuttumattomina. Rituaalit perustuvat ns. Perussääntöön ja Muinaisaikaisiin Rajapylväisiin, joiden uskotaan pohjautuvan vanhoihin legendoihin lähtien Nooan arkin ja Salomon temppelin rakentamisen salaisuuksista (joidenkin tutkijoiden mukaan ne olisivat kuitenkin huomattavasti myöhempää perua). Vapaamuurariuden periaatteet on pyritty kiteyttämään näihin kahteen sääntökokoelmaan. Vapaamuurarius ei kaikille jäsenilleenkään merkitse samaa; eräille se on lähinnä sosiaalinen klubi, toisille uskonnollinen vakaumus ja elämäntehtävä. Monet alempien asteiden vapaamuurarit eivät ole edes perillä, mikä on järjestön todellinen oppi ja päämäärä.
 
Tunnettu vapaamuurari Albert Pike, yksi arvostetuimmista auktoriteeteista vapaamuurarien keskuudessa, kirjoittaa teoksessaan Morals and Dogma:
 
"Vapaamuurarius, kuten kaikki uskonnot, kaikki mysteerit, hermetismi ja alkemia, kätkevät salaisuutensa kaikilta muilta paitsi Adepteilta ja Viisailta tai arvollisilta valituilta ja antaa symboleilleen vääriä selityksiä ja virheellisiä tulkintoja johtaakseen (etsijät) harhaan - (ja) kätkeäkseen heiltä Totuuden, jota se nimittää Valoksi sekä johtaakseen heidät pois sen luota. Totuus ei ole niitä varten, jotka eivät ole (kyllin) arvollisia."
 
Albert Pike
 
 
Vaikka Albert Pike kutsui vapaamuurariutta uskonnoksi, Suomen vapaamuurareiden virallinen internetsivusto Suomen Surloosi kuitenkin kieltää, että vapaamuurarius olisi uskonto:
 
Vapaamuurarius ei ole uskonto. Sillä ei ole minkäänlaista uskonnollista oppia tai tunnustusta. Vapaamuurarijärjestö yhdistää eri uskontoihin kuuluvia miehiä, jotka ovat valmiita toimimaan veljeskunnassa, jossa eri tavoin uskovat voivat rukoilla rinnan veljinä, kukin oman uskonkäsityksensä mukaisesti. – Useat ns. liitännäisjärjestöt toimivat kristillisellä pohjalla, mutta niilläkään ei ole omaa oppia tai tunnustusta, eikä niissä puututa kenenkään henkilökohtaisen kristillisyyden sisältöön.
 
Ankerberq/Weldon, 1995 kirjaan "Vapaamuurarien salaiset opit":
 
Vapaamuurarijärjestön vasta-alkaja tulee loosiin tietämättä mitään sen olemuksesta, uskonnollisesta luonteesta tai opetus-menetelmistä. Hän ei tiedä, että symboleihin ja puheisiin sisältyy aina kaksoismerkityksiä niin, että tavalliselta kuulostavan puheen kautta välittyy myös syvä uskonnollinen ja eettinen sisältö, jonka vain harvat ymmärtävät.
 
Vapaamuurari ja kirjailija Manly Hall sanoo:
 
"Vaikka vapaamuurarien niin sanotut salaisuudet kuulutettaisiin talojen katoilta, veljeskunta olisi täysin turvassa. Sillä tietyt sielulliset ja hengen ominaisuudet ovat tarpeen ennen kuin veljet itsekään voivat ymmärtää vapaamuurarien todellisia salaisuuksia."
 
Järjestörakenne
 
M Peltosen artikkeli Vapaamuurarien salaiset opit, joka pohjautuu Ankerberq/Weldon, 1995 kirjaan "Vapaamuurarien salaiset opit":
 
Sininen Loosi eli v. ja om. loosi (vapaiden ja oikeutettujen muurarien loosi) on nykyaikaisen vapaamuurariuden kehto. Siinä annetaan uudelle jäsenelle vapaamuurariuden kolme ensimmäistä astetta. Kukaan ei voi saada korkeampia asteita saamatta ensin näitä kolmea. Saatuaan nämä, voi vapaamuurari päättää, että hän ei halua edetä asteissa pidemmälle. Monet, kenties useimmat, tekevätkin näin. Mutta hän voi myös lähteä etenemään korkeampiin asteisiin ja amerikkalaisessa muurariudessa hän voi valita kahdesta linjasta, jotka ovat Yorkin Riitti ja Skottilainen Riitti. Myös muunlaisia riitti- ja järjestörakenteita ja sivuasteita esiintyy. Järjestörakenne yksinkertaistetussa muodossa on seuraavanlainen:
 
SININEN LOOSI: (Suomessa virallisesti: v. ja om. loosi) 
 
1. Oppilasmuurari
2. Veljesmuurari
3. Mestarimuurari
 
YORKIN RIITTI:
 
Kapitteliasteet (chapter):
 
Merkkimestarimuurari
Past Master (muodollinen aste, ei sellaisenaan käytössä Suomessa)
Most Excellent Master (ei Suomessa)
Royal Arch muurari
 
Kryptiset eli neuvoskunta- (council) asteet (ei käytössä Suomessa):
 
Royal Master
Select Master
Super Excellent Master
 
Ritari- eli Commandery asteet (osittain käytössä Suomessa):
 
Order of the Red Cross (ei Suomessa)
Maltan ritarit
Temppeliritarit
 
SKOTTILAINEN RIITTI: (käytössä Suomessa erillisenä lisäastejärjestönä)
 
Täydellistämisloosi:
 
4. Salainen Mestari
5. Täydellinen Mestari
6. Luotettava Sihteeri
7. Esimies ja Tuomari
8. Rakennusten Ylitarkastaja
9. Yhdeksän Valitsema
10. Kahdentoista Valitsema
11. Viidentoista Valitsema
12. Suuri Mestariarkkitehti
13. Kuningas Salomon Pyhä Royal Arch
14. Ylevä Valittu
 
Rose Croix Chapter:
 
15. Miekan eli Idän Ritari
16. Jerusalemin Prinssi
17. Idän ja Lännen Ritari
18. Rose Croix Pitari
 
Kadoshin neuvosto: (Suomessa: Muinaisen ja Oikeutetun Riitin Valittujen Suur-Ritarien 30. asteen Suur-Chapter)
 
19. Suur-Ylipappi
20. Symbolisen Loosin Mestari
21. Nooan eli Preussilainen Ritari
22. Kuninkaallisen Kirveen Ritari
23. Tabernaakkelin Päällikkö
24. Tabernaakkelin Prinssi
25. Vaskisen Käärmeen Ritari
26. Armon Prinssi
27. Temppelin Komentaja-Ritari
28. Auringon Ritari
29. Pyhän Andreaksen Ritari
30. Valittu Suur-Ritari Kadosh
 
Konsistori:
 
31. Tarkastaja-Tutkija (suom. Suur-Tarkastaja Tutkija-Komentaja)
32. Kuninkaallisen Salaisuuden Mestari (suom. Kuninkaallisen Salaisuuden       Ylevä Prinssi)
33. Suur-Päätarkastaja (Annetaan aktiivisena tai kunnia-asteena (Suomessa 33. asteen Korkein Neuvosto)
 
Käsitys Jumalasta
 
M Peltosen artikkeli Vapaamuurarien salaiset opit, joka pohjautuu Ankerberq/Weldon, 1995 kirjaan "Vapaamuurarien salaiset opit":
 
Seuraavat seikat eivät välttämättä liity suomalaiseen vapaamuurariuteen!
 
Sinisen Loosin alimmassa asteessa puhutaan vain ylimalkaisesti Jumalasta, toisessa asteessa oppilaalle ilmoitetaan Jumalan nimen symboli, G- kirjain, joka tulee sanasta GAOTU (Grand Architect of the Universe). Jumalasta puhutaan Suurena Geometrikkona, Ylimpänä Rakennusmestarina ja Maailmankaikkeuden Suurena Arkkitehtina. Tämä Suuri Arkkitehti on se jumala, jolle vapaamuurarien alttarit on pyhitetty ja joka on yhteinen hindulle, buddhalaiselle, muslimille, mormonille, taolaiselle, shintolaiselle ja kristitylle vapaamuurarille. 
 
Yorkin riittiin kuuluvassa Royal Arch- asteessa vapaamuurarille ilmaistaan Jumalan 'oikea nimi'. Se on heidän mukaansa Jah-Bul-On. Siinä on liitetty yhteen Jahve-nimen lyhennys 'Jah', Baalia tarkoittava nimi 'Bul' ja mahdollisesti Egyptin Osirista tarkoittava nimi 'On'. Miksi näin? Koska vapaamuurarien käsityksen mukaan "sellaiset jumalien nimet kuin Brahma, Jehova, Baal, Bel, Om, ym. viittaavat kaikki yhteen ja samaan jumaluuteen." Niinpä nimet Jehova ja Jah-Bul-On esiintyvat samalla vapaamuurarillisella alttarilla.
 
Alempien asteiden vapaamuurarien uskonkäsitykset saattavat kuitenkin olla hyvin lähellä laitoskirkkojen näkemyksiä, koska ei liene olemassa mitään ohjeistusta siitä, mihin heidän tulisi uskoa. Myöskään jotkut korkean asteen muurarit eivät ole kaihtaneet esittämästä omia poikkeavia näkemyksiään.
 
Ankerberq/Weldon, 1995 kirjaan "Vapaamuurarien salaiset opit":
 
"Miesten on valittava, haluavatko he sellaisen jumalan kuin israelilaisten Jahve, ihmisten kannattaman heimojumalan ...vai haluavatko he rajattoman, ikuisen, universaalisen, mihinkään uskontokuntaan liittymättömän ja kansainvälisen jumalallisen hengen, joka on niin suunnattoman kaukana ihmisestä ... että Häntä ei voida tuntea, nimetä eikä lähestyä."
 
Albert Mackey, "Mackey's Revised Encyclopedia of Freemasonry," Richmond: Macoy Publishing, 1966, 1:409-410:
 
"Jumala on yhdenvertaisesti läsnä hurskaassa hindulaisessa temppelissä, juutalaisten synagoogassa, islamin moskeijoissa ja kristittyjen kirkoissa." 
 
33 asteen vapaamuurari Albert Pike, Ohjeita; 23 korkein maailman neuvosto, heinäkuu 14.1889. Äänittänyt A.C De La Rive.  Paikka; La Femme et l'Enfant dans la FrancMaconnerie Universelle, s. 588:
 
"Se mitä täytyy sanoa ihmisille on - palvomme jumalaa, se on jumalaa, jota palvotaan ilman taikauskoa.
 
Teille, korkeimmat suurvalvojakenraalit, me sanomme tämän, että toistat sen 30, 31 ja 32 asteen veljille - meidän kaikkien korkeimman asteen jäsenten vapaamuurarien uskonnossa tulee säilyttää lusiferanisen opin puhtaus.
 
Jos Lusifer ei olisi jumala, niin Adonai (Herra, Jeesus) jonka teot todistavat hänen julmuudestaan, ihmisten petos ja viha, barbaarisuus sekä tieteen hylkiminen, niin mustamaalaisivatko Adonai ja hänen pappinsa häntä?
 
Kyllä, Lusifer on jumala ja valitettavasti Adonai on myös Jumala. Iankaikkinen laki on että ei ole valoa ilman varjoa, ei kauneutta ilman rumuutta, ei valkoista ilman mustaa, absoluuttisuus voi olla olemassa kahdessa jumalassa: pimeys on välttämätöntä patsaalle ja jarrut veturille.
 
Siten, oppi saatanasta on harhaoppia; ja totinen ja puhdas filosofinen uskonto on usko Lusiferiin, yhtä suuri kuin Adonai, mutta Lusifer, valon jumala ja hyvä jumala taistelee ihmisyyden puolesta Adonaita vastaan, joka on pimeyden ja pahuuden jumala."
 
2. Kor 11:14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.
 
Sekoitus pakanallisia rituaaleja ja salatieteitä
 
M Peltosen artikkeli Vapaamuurarien salaiset opit, joka pohjautuu Ankerberq/Weldon, 1995 kirjaan "Vapaamuurarien salaiset opit":
 
Vapaamuurariuden keskeisiä "palvontamuotoja" ovat rituaalit, vihkimykset ja erilaiset muurarivalat. Puhutaan alemmasta ja korkeammasta vapaamuurariudesta. Kolme alinta astetta edustavat johdantoa ja ylemmät edustavat edistyneisyyttä pidemmälle. Suomessa valtaosa jäsenistä kuuluu kolmeen alimpaan asteeseen. Perusopit ovat säilyneet juuri rituaalien sisältämän symboliikan välityksellä, vaikka niihin liittyvät tekstit ja muut muodot ovat muuttuneet. Symbolit tulkitaan eri tavoin eri asteissa, mikä myös osaltaan vaikuttaa siihen, etteivät alemman asteen muurarit tiedä sitä, mitä korkeammalla olevat.
 
Salassapitovelvollisuus on niin oleellinen osa vapaamuurariutta, että sen johdosta alemman asteen vaapaamuurarit eivät ole selvillä järjestön perimmäisestä olemuksesta. Se paljastetaan aste asteelta ylöspäin mennessa, ja vain sellaisille, jotka haluavat päästä siitä selville.
 
Vapaamuurarius hyväksyy okkultismin, spiritualismin ja muun mystisismin ja uskoo ihmisen vähittäiseen kehittymiseen kohti jumaluutta. Jotkut pyrkivät tähän kehittymiseen paitsi hyvien tekojen avulla myös esoteeristen, salatieteellisten menetelmien avulla, joilla yritetään saavuttaa "korkeampia tietoisuuden tasoja". Mm. tunnettu suomalainen esoteerikko Pekka Ervast, teososofisen liikkeen ja Ruusu-Risti -järjestön alullepanija, ylistää kirjoituksissaan vapaamuurariutta.
 
Vapaamuurari Manly P. Hall esittää historiikin lukuisista vanhoista pakanallisista mysteereistä ja palvontamenoista, jotka hänen mukaansa ovat vaikuttaneet vapaamuurariuteen. Hänen mielestään kaikilla uskonnoilla on sama päämäärä; kaikki tähtäävät yhteen ja samaan Jumalaan.
 
The Secret Teachings of All Ages, The Ancient Mysteries and Secret Societies - Manley P. Hall:
 
"Druidien koulut oli jaettu kolmeen erilliseen osaan, ja niiden salaiset opit olivat käytännöllisesti katsoen samat, mitkä kätkeytyvät vapaamuurarien Sinisen loosin vertauskuviin."
 
Vapaamuurari Albert Pike sanoo teoksessaan Morals and Dogma:
 
"Raamattu on välttämätön osa loosin varustusta kristityssä loosissa vain, koska se on kristinuskon pyhä kirja... jotta (kokelas) näin pitäisi sitä (rituaalia) juhlallisempana ja sitovampana."
 
Vapaamuurarillinen tietosanakirja Coil's Masonic Encyklopedia:
 
"Toistaiseksi ainoakaan luotettava (vapaamuurarillinen) asiantuntija ei ole ollut sitä mieltä että vapaamuurarin pitäisi uskoa Raamattuun tai mihinkään osaan siitä. ... Kaikki ihmiset ovat jumalan lapsia, mutta meidän isämme, joka on taivaissa, on myös jokaisen kunnon vapaamuurarin sydämessä.. hän välittää isän tavoin meidän hyvinvoinnistamme ja kehityksestämme... hän on määrännyt meidät tulevaan elämään, päättymättömään kehitykseen kohti täydellisyyttä ja tietoisuuteen itsestämme."
 
Vapaamuurari Manley P. Hall:
 
"Todellinen Mestarimuurari keskustelee näkymättomien voimien kanssa.. hän on veljeskuntansa henkisten hierarkioiden (henkien) edustaja ... hän pyrkii arvolliseksi pääsemään verhon taa ja liittymään siihen (henkien) joukkoon joka... on vastuullinen ihmisen kasvusta... Vasta sitten todellinen vapaamuurari on syntynyt."
 
M Peltosen artikkeli Vapaamuurarien salaiset opit, joka pohjautuu Ankerberq/Weldon, 1995 kirjaan "Vapaamuurarien salaiset opit":
 
Erilaisten salatieteellisten liikkeiden ja vapaamuurarien välillä on selviä yhteyksiä. Tunnetuin näistä liikkeista on ruusuristiläisyys, mutta yhteyksiä on myös mm. kabbalismiin ja hermetismiin. Myös spiritualismilla ja teosofialla on liittymäkohtia vapaamuurariuteen.
 
Useat vapaamuuraritutkijat ovat niin tarkoin tutkineet ja kirjanneet vapaamuurarien ja muinaisaikaisten mysteerien väliset yhteydet, että on hämmästyttävää, miten moni vapaamuurari on niistä tietämätön eikä edes usko niihin. Jopa Coil kiistää tietosanakirjassaan nämä yhteydet, ja tämä lienee yhtenä syynä monien tietämättömyteen. Eräs syy on myös se, että monet eivät halua tunnustaa järjestönsä yhteyksiä pakanuuteen. Kuitenkin esim. skottilaisen riitin 33. asteen Korkein Suur-Komentaja Henry C. Clausen myöntää, että riitin 31. ja 32. asteet osittain perustuvat egyptiläiseen Kuolleiden kirjaan. Ja Manly Hall pitää samaista kirjaa "todellisena vapaamuurarillisen tietämyksen aarreaittana." Lukuisat muut arvostetut vapaamuurarit ovat myöntäneet riittien ja symbolien olevan peräisin vanhoista pakanallisista mysteeriuskonnoista.
 
Suomen vapaamuurareiden virallinen internetsivusto Suomen Surloosi kuitenkin kieltää, että vapaamuurareilla olisi mitään tekemistä salatieteiden ja mystiikan kanssa:
 
Vapaamuurariuteen ei kuulu salatiedettä tai magiaa. Sille, joka hyväksyy vapaamuurariuden peruslähtökohdan eli uskon yhteen jumalaan, ei vapaamuurariuden aatesisällössä ole mitään vierasta tai kummallista.
 
Hiiram Abiff rituaali
 
Petri Paavolan artikkeli Vapaamuurarit ja petos:
 
Hiiram Abiff on vapaamuurareiden legenda ja taru, jonka mukaan Hiiram Abiff palkattiin auttamaan kuningas Salomon temppelin rakentamisessa. Hiiram palvoi maailmankaikkeuden GAOTU (Grand Architect of the Universe) nimistä luojaa. Jubela, Jubelo ja Jubelum tappoivat Hiiramin, jonka veri vuodatettiin temppelin sisällä. Hiiramin kuollut ruumis vietiin ulos itäportin kautta ja hänen ruumiinsa haudattiin Moorian vuorelle Jerusalemin ulkopuolelle. Kuningas Salomo ja 12 muuraritoveria lähtivät etsimään Hiiramin ruumista. Löydettyään Hiiramin ruumiin ja haudan he kaivoivat ruumiin ylös. Salomo muodosti 12 muuraritoverin kanssa ympyrän Hiiramin ruumiin ympärille, yrittäen nostaa hänet haudasta. Ensimmäinen yritys oli ensimmäisen asteen Booas-ote, joka epäonnistui. Toinen yritys oli toisen asteen Jaakin-ote, joka myös epäonnistui. Salomo käytti kolmannella yrityksellä mestarimuurari-otetta lausuen Hiiramin korvaan sanat Ma-Ha-Bohe ja Hiiram heräsi kuolleista. Vapaamuurariuden kolmanteen asteeseen kuuluu rituaali, jossa vapaamuurari käy symbolisesti läpi Hiiram Abiffin kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemisen.
 
 
Magneettimedian artikkeli Vapaamuurarit:
 
Yllä kuvassa vapaamuurareiden shakkilauta, joka kuvastaa strategiaa ja pelimerkkien siirtämistä. Kaksi sisempää pilaria ovat nimeltään Jachin ja Boaz. Ne ovat juutalaisten kuninkaan Salomonin temppelin pilarit. Tähtikuvio muodostaa Salomonin sinetin (ns. Daavidin tähti) ja edessä oleva arkku kuvaa muurarin kuolemaa ja uudelleensyntymää arkun kautta, kun hänet otetaan mukaan veljeskuntaan. Tätä kaikkea tarkkailee yläpuolella kaikennäkevä silmä. Kuvasta löytyy myös pääkallo ja sääriluut, pentagrammi ja lukuisi muita okkultistisia symboleita.
 
Samaa symboliikkaa löytyy myös Suomesta, vapaamuurareiden Helsingin suurloosista.
 
 
Baphomet ja yhteys temppeliherroihin
 
Jumalsuomi-sivujen artikkeli Baphomet, tuo vanha veikko?:
 
Baphomet, "Mendesin Vuohi", oli hahmo jota temppeliherrojen väitetään palvoneen aikana, jolloin vapaamuurarijärjestöä ei ollut olemassa. Temppeliherrojen taannuttua osa sen entisistä ritareista liittyi ja oli väitetysti mukana perustamassa vapaamuurarijärjestöä. Baphometin väitetään olevan osa vapaamuurariutta, minkä he ovat perineet temppeliherroilta.
 
Eliphas Lévi niminen pappi kirjoitti tuotannossaan usein temppeliherroista ja heidän okkultismistaan. Lévi toi alan kirjallisuuteen sen visuaalisen käsityksen Baphometista, minkä tunnemme mm. Tarot-korteista.
 
Kirjailija Michael Howard osaa kertoa, että Lévi löysi esikuvan hahmolleen Saint Bris le Vineuxista, temppeliritareiden tukikohtana toimineesta rakennuksesta. Lévin löytämä kuva esitti Gargoylea.
 
Oli Baphomet sitten kelttiläinen tai vielä vanhempi, sen hahmoon sisältyy sekä naisellinen että miehinen elementti: Rinnat ja fallos. Käsien asento tulkitaan niin, että toinen osoittaa taivaalle, loistavaan kuunsirppiin, ja toinen alas, pimeään kuun sirppiin. Ele ymmärretään joko kuun kiertoa korostavaksi, tai hyvän ja pahan ykseyteen viittaavaksi. Käsivarsien tekstit, Solve ja Coagula, liittynevät alkemiaan.
 
Michael Howard - The Occult Conspiraty:
 
"Gargoyle esiintyy parrakkaan sarvellisen hahmon muodossa, jolla on riippuvat naisen rinnat, siivet ja sorkat. Se istuu jalat ristissä, kuten kelttiläinen sarvellinen jumala Cernunnos tai Sarvekas (The Horned One), joita oli Galliassa (Ranskassa) ennen roomalaista miehitysvaltaa."
 
Eliphas Lévi teoksessaan Dogme et Rituel de la Haute Magie, 1854:
 
"Vuohi kantaa otsallaan pentagrammia, valon symbolia. Hänen kaksi kättään muodostavat hermeettisyyden symbolin: Toinen osoittaa ylös Chesedin kirkkaaseen kuuhun, toinen alas Geburahin mustaan kuuhun. Tämä merkki ilmaisee oikeudenmukaisen laupeuden täydellistä harmoniaa. Hänen toinen kätensä on feminiininen, toinen maskuliininen, kuten Khunrathin androgyynillä, minkä olemme samaistaneet vuoheemme, koska hän on yksi ja sama symboli. Älyn liekki hänen sarviensa välissä on universaalisen tasapainon maaginen valo, materian yläpuolelle jalostuneen sielun hahmo, joka materiaan sidottuna loistaa sen yläpuolella. Ruma pedon pää edustaa synnintekijän kauhua hänen kantaessaan rangaistustaan, koska sielu on epätäydellisesti yhteydessä olemukseensa ja voi vain kärsiä aineellistuessaan. Genitaalien paikalla seisova tanko symboloi ikuista elämää, satenkaari ilmakehää, höyhenet katoavaisuutta. Kaksi rintaa edustavat ihmisyyttä ja tämän sfinksin androgyynit kädet okkultista tiedettä."
 
Baphomet Eliphas Levin teoksessa Dogme et Rituel de la Haute Magie, 1854.
 
 
Baphomet pentagrammissa
 
 
Uusi maailmanjärjestys ja vapaamuurarit
 
M Peltosen artikkeli Vapaamuurarien salaiset opit, joka pohjautuu Ankerberq/Weldon, 1995 kirjaan "Vapaamuurarien salaiset opit":
 
Vapaamuurariuden päämääränä on yhdistää koko maailma yhden ja saman opin alaisuuteen, joka opettaa ihmisten välistä veljeyttä, opettaa että Jumala on kaikkien Isä, ja että sielu on kuolematon. Vapaamuurarit pyrkivät muuttamaan maailmaa, koska he uskovat, että muut elävät hengellisessä pimeydessä, mutta he itse elävät Totuudessa. He muodostavat "Pyhän Rakennuksen" eli hengellisen temppelin ja Pyhän Valtakunnan jonka tehtävänä on poistaa "pimeys" eli taikausko, erehdykset ja hengellinen alistaminen. Pohjimmaltaan tämä merkitsee pyrkimystä hävittää vähitellen kaikki muut uskonnot ja ideologiat.
 
Valistuneet vapaamuurarit katsovat olevansa etuoikeutettuja saadessaan olla johtavia, Jumalan käyttämiä, inhimillisiä vaikuttajia viemässä eteenpäin tämän loistavan tulevaisuuden ruusuista aamunkoittoa.
 
Tutkija Paul A. Fisher, joka perehtyi vapaamuurarien oppiin mm. lukemalla kaikki vapaamuurarien kuukausilehti New Agen numerot vuos. 1921-1981, tuli siihen tulokseen, että:
 
". .on ilmeistä, että kansainvälinen vapaamuurarius on historiansa ajan ollut ... organisoitu edistämään maailmanlaajuista kabbalistista gnostisismia, kaivamaan maata kristinuskon alta ja, mikäli mahdollista, tuhoamaan sen sekä tartuttamaan hallinnon keskeiset rakenteet vapaamuurarillisella ajattelulla .. Kaikki aineisto viittaa siihen tosiasiaan, että useimmat .. veljeskunnan jäsenistä ovat pääasiallisesti tietämättömiä sen .. (todellisista) suunnitelmista."
 
Albert Pike teoksessaan Morals and Dogma (s. 817):
 
"Me tulemme perustamaan maailman tasa­painon ja olemaan maailmanjohtajien hallitsijoita."
 
Vapaamuurari ja kirjailija Manly P. Hall, Lectures on Ancient Philosophy (s. 463)
 
"Olemme lähestymässä jalompaa aikakautta, jolloin kansakuntia ei enää ole, jolloin koko maailma on yhden järjestyksen, yhden hallituksen, yhden hallinnollisen järjestön alaisuudessa"
 
Suomen vapaamuurareiden virallinen internetsivusto Suomen Surloosi kuitenkin kieltää, että vapaamuurareilla olisi kansainvälistä keskusjohtoa:
 
Vapaamuurareiden salainen keskusjohto on vanha myytti, joka ei pidä paikkaansa. Vapaamuurareilla ei ole minkäänlaista salaista eikä myöskään julkista kansainvälistä keskusjohtoa, vaan kaikkien maiden vapaamuurarijärjestöt ovat kansallisia ja itsenäisiä. Eri maiden vapaamuurarijärjestöjen väliset suhteet pohjautuvat keskinäisiin tunnustamisiin samalla tavalla kuin valtioiden suhteet. Kansalliset vapaamuurarijärjestöt asettavat tunnustamiselle tietyt yhteiset vaatimukset, ja näin syntyy ns. ”tunnustettujen” (regular) vapaamuurarijärjestöjen kansainvälinen verkosto. Jos jokin suurloosi poikkeaa vapaamuurariuden yhteisistä periaatteista, sen tunnustaminen voidaan peruuttaa.
 
Grad Orient-loosi
 
Sven-Olof Jakobsson, salainen asiakirja No 1 -kirja:
 
Vapaamuurariloosi Grand Orient oli niin kutsutun Ranskan vallankumouksen takana, mitä eivät tietosanakirjat kerro. Vapaamuurarit myöntävät tämän itse julkaisussaan Humanisme numerossa 240 kesäkuussa 1998. He mainitsevat siinä, että väkivallanteko oli heidän työnsä ja että vapaamuurari Roland julisti Ranskan tasavallan 21. syyskuuta 1792.
 
Moni ei tiedä myöskään, että Ranskan vallankumouksen kansalliskaartin päällikkönä vuonna 1789 toiminut Joseph Mortier de Lafayette oli erittäin mahtava vapaamuurari. 25. joulukuuta 1775 hän perusti La Canduer ‑loosin Pariisissa ja vuonna 1777 suurloosin USA:n Pennsylvaniassa. 1792 hän pakeni Ranskasta teloitushysterian riehuessa pahimmillaan.
 
Grand Orient merkitsi verityönsä väkevällä tavalla, kuten rakentamalla obeliskeja sellaisiin suuriin kaupunkeihin, jotka olivat täysin heidän hallinnassaan. Pariisin pystyttivät he egyptiläisen Osiris-obeliskin sille paikalle, jossa kuningas Ludvig XVI ja kuningatar Marie Antoinette teloitettiin. Paikkaa kutsuttiin 1790-luvulla Vallankumouksen aukioksi, mutta tänään se tunnetaan Place de la Concordena, Rauhan aukiona. Eräänlaisena obeliskin kummina toimii Pariisissa Osiris-loosi. Washingtonissa on vastaava obeliski Valkoista taloa vastapäätä, ja nyt pystytetään sen tapaista myös tuhotun WTC:n paikalle New Yorkiin. Sen korkeudeksi tulee 1776 jalkaa, mikä kyllä kuvaa Yhdysvaltojen, mutta ehkä ensisijaisesti kuitenkin illuminatian perustamisvuotta.
 
Grand Orient, kuten muutkin vapaamuurarit, käyttävät myös monenlaisia symboleja vaikuttaakseen ympäristöön. Tällaisia ovat esimerkiksi kolmiot ja pyramidit. Kolmion sivut edustavat vapautta, tasa-arvoa ja veljeyttä. Heidän palvomassaan pyramidissa on 13 kivikerrosta ja kiviä yhteensä 33. Myös pentagrammi eli viisisakarainen tähti auttaa vapaamuurareita, koska pahoista voimista tulee silloin kuuliaisia. Maagiset neliöt ovat kirjainjärjestelmiä, jotka edustavat maagikon sisäisiä toiveita ja toteuttavat ne. Vapaamuurareille symbolisia lukuja ovat 3, 13, 33 ja 666.
 
Grand Orient on puhtaasti poliittinen vapaamuurarijärjestö. Sen vaikutusvalta Euroopassa on erittäin suuri, ja se käyttää sitä tehokkaasti myös Euroopan unionissa. Loosin vaakunassa on kuvattuna kaikkinäkevä silmä, 40 viisisakaraista tähteä, vasara ja käärme, joka puree omaa häntäänsä
 
P2-loosi
 
Vapaamuurarilooseja toimii tänään melkein joka maassa. Välillä niiden toiminta oli kiellettyä, kuten esimerkiksi Suomessa vuonna 1826 ja paikoin on perustettu jopa liikettä vastustavia puolueita, kuten USA:ssa 1800-luvun alussa. Niiden toimintamuodot vaihtelevat myös eri maissa, eikä pelkästään vihkimisasteiden lukumäärän suhteen, vaan myös muilla tavoin. Pahimmillaan ovat vapaamuurarit sekaantuneet vallankumoukselliseen toimintaan, kuten Ranskassa 1779 ja Venäjällä 1917. Oman lukunsa muodostaa myös Italiassa toiminut (toimiva) rikollinen vapaamuurariloosi P2.
 
Vuonna 1981 paljastui nimittäin maassa jättimäinen rikosvyyhti, joka välittömästi johti pääministeri Arnaldo Forlanon ja hänen hallituksensa eroon. Skandaalin takana oli salainen vapaamuurariseura P2, joka oli riveihinsä soluttanut suuren joukon Italian johtohenkilöitä, heidän joukossaan kolme istuvaa ministeriä, mukaan lukien oikeusministeri Adolfo Sarti. 
 
Myös kolmetoista Forlanon kristillisdemokraattisen puolueen kansanedustajaa oli jäseninä tässä valtakeskittymässä, jonka olivat organisoineet muutamat tunnetut talousnerot kollegojensa suojaksi heidän harjoittaessa laittomia liiketoimiaan. Poliisin tehtyä aivan muissa yhteyksissä ratsian finanssimies Licio Gellin asuntoon, löysivät he sieltä P2 vapaamuurariloosin jäsenluettelon joka käsitti 953 nimeä sekä arkiston, joka osoitti järjestön laittomasti keränneen tietoja mm. maan vaikutusvaltaisista henkilöistä, kuten myös puolueista, järjestöä määriteltiin maailman lehdistössä ”valtioksi valtiossa”, joka selvästi oli aikonut kaapata itselleen maan hallinnan sopivassa kriisitilanteessa. Arkisto sisälsi kaiken sen tiedon mikä olisi tärkeää sen tapaisessa vallankaappauksessa.
 
Suurmestari Licio Gellin vapaamuuriloosiin kuului henkilöitä joilla oli tärkeäksi luettava asema Italiassa: kuten kaikkien aselajien kenraaleja, sota- ja salapoliisin päälliköitä, tavallisia poliisipäälliköitä, lehdenomistajia, radio- ja TV-pomoja, tuomareita, liikemiehiä, pankkiireja, professoreita, poliitikoita ja ministereitä, myös entisiä ministereitä, kuten pääministerit Aldo Moro ja Giulio Andreotti, sekä 43 kansanedustajaa eri puolueista. Monilla jäsenillä oli myös läheiset yhteydet mafiaan. Oikeuskäsittelyissä paljastui lopulta, että lähes 2600 Italian valtaeliittiin kuuluvaa henkilöä oli ollut salaliitossa puuhaamassa laitonta vallankaappausta. Yksi heistä, joka itsepäisesti kielsi jäsenyytensä P2-loosissa, oli italialainen monimiljardööri ja nykyinen pääministeri Silvio Berlusconi. Nykyään tiedetään että hän liittyi järjestöön jo 26. tammikuuta 1978 ja sai jäsennumeron 1816. Jäseneksi häntä oli tiettävästi ehdottanut sosialistijohtaja Bettino Craxi, joka pääministerinä ollessaan 1983-87 asetti hallituksensa tavoitteeksi Italian poliittisen elämän ”siivoamisen” mafiavapaamuurareiden turmiollisesta vaikutuksesta! Myös Craxin valtiovarainministeriö Pietro Longo oli P2-jäsen numerolla 2223.
 
P2, eli Propaganda Due, oli siitä erikoinen vapaamuurariloosi, että sillä ei virallisesti ollut yhteyksiä Italian lailliseen Suurloosiin, jolla tuohon aikaan oli 18 000 jäsentä. Ainakaan ei yhteyttä koskaan voitu todentaa. Tämä kuvio toistuu valitettavan usein näissä piireissä. Eli, virallinen kieltäminen, epävirallinen yhteisymmärrys. P2 perustettiin Italian Grand Orient-loosin suurmestari Giordano Gamberinin mahtikäskyllä ja sen johtoon tuli Licio Gelli, jonka titteli loosissa oli ”Il Venerabile,” eli Korkeasti arvostettu.
 
Kun hanke paljastui, pakeni Gelli Sveitsin kautta Argentiinaan, jonka kaksoiskansalainen hän oli. Hänellä oli läheiset suhteet poliittisiin ja taloudellisiin vaikuttajiin myös Brasiliassa, Uruguaissa ja Venetsuelassa sekä monissa Itäblokin maissa. Gellillä oli läheiset suhteet myös Kreikan sotilasjunttaan, joka käy ilmi Kreikan virallisista asiakirjoista.
 
Licio Gellin vapaamuurariloosin mittava toiminta oli ollut jotain aivan muuta kun paikalliseksi väitettyä veljeskunnan puuhastelua. Hänellä itsellään sanotaan olleen varsin värikäs menneisyys. Hän osallistui Espanjan sisällissotaan Francon riveissä. Italiassa hänestä tuli aktiivinen fasisti osallistuen samanaikaisesti Hitlerin tiedustelutoimintaan. Sodan loppuvaiheessa hän auttoi partisaaneja, vaikka jatkoi työtään natsien kanssa. Myöhemmin oli hänellä suurta taloudellista hyötyä saksalaisten kanssa yhteistyötä tehneiden korkea-arvoisten italialaisten nimiluettelosta.
 
P2-loosista tuli rikollisjärjestö joka päätavoitteenaan rikkoi maan lakeja monin tavoin. Terävät talousnerot punoivat juonia joilla valtiota huiputettiin noin 3 miljardin dollarin veromenetyksillä. Lahjonnan avulla saaduilla värillä todistuksilla myytiin polttoaineita lämmitysöljynä, puolueille järjestettiin suuria summia laittomina avustuksina ja sopimattomin menetelmin saavutettiin suuria voittoja osakemarkkinoilla.
 
P2 petkutti vuonna 1981 italialaiselta pankilta miljardi dollaria. Eräs sekaantuneista oli Vatikaanin luottomiehenä tunnettu pankinjohtaja Roberto Calvi. Hänet löydettiin hirtettynä Themsenin sillan alta sen jälkeen kun hän oli uhannut tulevassa oikeudenkäynnissä paljastaa P2-loosin osallisuuden tähän huijaukseen.
 
Licio Gellin P2 –järjestön on todettu rahoittaneen pommiattentaatin Bolognan rautatieasemalla lokakuussa vuonna 1980, jolloin 90 ihmistä menetti henkensä. P2 –oikeuskäsittelyn kuluessa on paljastunut myös muita vastaavia tapauksia, joita kaikkia ei vielä ole selvitetty. Gelli teki yhteistyötä fasististen terroristien kanssa aiheuttaakseen sosiaalista rauhattomuutta jota hän tarvitsi toteuttaakseen tavoitteensa. Turkkilainen Mehmet Ali Agca, joka yritti murhata paavi Johannes Paulus II:n, todisti kuulusteluissa P2:n olleen toimeksiantajana yhdessä KGB:n kanssa.
 
P2 –skandaalin laajuuden paljastuttua vapaamuurarijärjestö julistettiin laittomaksi ja ”hajotettiin”, mutta ilman vaikutusta, koska vuonna 1994 jouduttiin P2 julistamaan laittomaksi toistamiseen. Joten kaiken todennäköisyyden mukaan toimii P2 edelleen, vaikka vuonna 1999 ilmoitettiin Nizzasta, että P2:sen perustaja Licio Gelli oli yrittänyt itsemurhaa sen jälkeen kun hänet oli pidätetty Ranskan Rivieralla. Gelli oli paennut Toscanasta, jossa hän oli ollut kotiarestissa. 79-vuotias finanssimies valitti pidätyksen jälkeen sydänongelmiaan ja vietiin sen vuoksi Nizzan sairaalaan. Siellä hän rikkoi silmälasinsa ja yritti lasinpalalla katkaista valtimonsa. Poliisit ehtivät kuitenkin estämään aikeet ja Gelli ”selviytyi” pienin vaurioin.
 
Pakeneminen ja vangitseminen olivat tuttua Gellille. 1981 hän pakeni Sveitsiin kun salainen P2 oli paljastettu. Vuosi sen jälkeen hänet vangittiin Sveitsissä mutta hän pakeni 1983 sveitsiläisestä vankilasta lahjottuaan vartijan.
 
Neljä vuotta myöhemmin hän luovutti itsensä viranomaisille ja passitettiin Italiaan, syytettynä kavalluksesta suuren yksityispankin, Banco Ambrosianon jättikonkurssin yhteydessä. Pankki meni nurin viiden miljardin Suomen markan veloista.
 
Round Table-loosi
 
Englantilainen Cecil Rhodes on jättänyt historiaan suuren määrän tunnusmerkkejä itsestään, ei yksinomaan satumaisen omaisuutensa luomiseen liittyviä, vaan myös runsaasti rahaa vaatineiden suurisuuntaisten hankkeidensa osalta. Yksi hankkeista, joka edelleen toimii, on selkeästi ylitse muiden. Sen vaikutus maapallon kokonaistapahtumiin viimeisen yli sadan vuoden ajalta on ollut vailla vertaa ja silloin kyseessä on vain harvoille tarkoitettu vapaamuurariloosi, Round Table, eli Pyöreä Pöytä. Tämän eliittiryhmän perustamisidea oli, kuinkas muuten, vapaamuurari ja illuminaattien päärahoittaja Mayer Amschel Rothschildin, mutta itse toteuttamisen hän määräsi Cecil Rhodesille.
 
Loosin tarkoituksena oli toimia ytimenä kasvavassa salaisten veljeskuntien verkostossa ja sen äärimmäisenä päämääränä oli illuminaateilta omittu ajatus ”Novus Ordo Seclorum”, eli maailmanvaltion perustaminen, jonka maailmanhallitusta tulisivat hallitsemaan Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Seuran sisäpiirinä toimisivat sellaiset todelliset vallanpitäjät, jotka olivat täysin vihkiytyneet suunnitelmalle ja ulkoisena piirinä taas sellaisten ystävien joukko, jolla ei ollut kovin selvää kuvaa järjestön tavoitteista, mutta asemansa vuoksi mahdollisuus viedä asioita eteenpäin. Loosin jäsenten nimiä ei tässä ominaisuudessaan löydy historiankirjoista, mutta he ovat ohjanneet maailman tapahtumia huomattavasti enemmän kuin kuuluisat poliitikot tai sotaherrat konsanaan. Cecil Rhodes, joka itse oli korkean asteen vapaamuurari, vihki tämän loosin Lontoossa 5. helmikuuta 1891.
 
Pyöreän Pöydän tavoitteet ja toimintatavat on kirjattu testamenttiin, jonka Rhodes jätti jälkeensä ja jota edelleen tinkimättömästi noudatetaan. Rhodes omistautui henkilökohtaisesti myös ajatukselle ”englantilaisesta rodusta”, joka tulisi hallitsemaan muita kansoja. Eli ajatus oli täysin sama mitä Adolf Hitler myöhemmin kaavaili ”saksalaisen rodun” suhteen.
 
Kun Rhodes kuoli vuonna 1902, tuli Alfred Milneristä Pyöreän Pöydän suurmestari. Hän oli suurmestari myös Englannin virallisessa vapaamuurarijärjestössä. Vuonna 1916 hänestä tuli pääministeri Arthur Balfourin sotakabinetin jäsen. Balfour oli myös Pyöreän Pöydän jäsen, joten Iso-Britannian ulkopolitiikka oli vahvasti loosin ohjauksessa tuohon aikaan.
 
Amerikkalainen historian professori William Carrol Quigley on suurten pankkiirisukujen lisäksi tutkinut myös erittäin läheisesti Pyöreän Pöydän toimintaa, sen haarautumia ja vaikutusvaltaa. Se oli hänelle sikäli helppoa, koska sisäpiiriläisenä pääsi tutkimaan sen salaisia arkistoja muutaman vuoden ajan. Hän kirjoittaa 1349-sivuisessa kirjassaan ”Tragedy and Hope” sivulla 950: "Olen suurimman osan elämästäni ollut tapahtumien keskellä ja hyväksyn kyllä asetetut tavoitteet, mutta olen nykyisin ja aikaisemminkin tuonut esiin näkemykseni salassapitoa vastaan. Mielestäni Pyöreän Pöydän rooli historiassa on niin merkittävä, että se pitäisi tuoda julkisuuteen."
 
Sen Quigley sitten teki yksityisesti julkaisemalla mainitun kirjansa vuonna 1966. Siinä hän selostaa Pyöreän Pöydän toimintaa ja vaikutuksia asioiden kehittymiseen maailmalla. Hän teki paljastukset hyvässä uskossa ja hyvää tarkoittaen, mutta ei varmaan tutkijalle ominaisena naivistina koskaan ollut oikein sisäistänyt Pyöreän Pöydän olemuksen perimmäistä ajatusta. Kirjasta olisi varmaan tullut kaikkien aikojen myyntimenestys, mutta se häipyi hyvin nopeasti kauppojen hyllyilta, mutta kirjastoihin eri puolella maailmaa sitä ehdittiin toimittaa. Myös Åbo Akademilla on tästä  kappale, josta tähänkin kirjaan on tietoa ammennettu. Amerikkalaisen kirjapaino MacMillanin hallussa olevat painolevyt tuhottiin, mutta myöhemmin on kirjasta tehty ”piraattikopioita” Taiwanissa ja sitä on jälleen saatavana.
 
Kirjan myötä tuhoutui kuitenkin rehellisen tutkijan professori Quigleyn ura. Hän julkaisi vielä yhden kirjan, ”The Anglo-American Establisment”, jonka sivulla 197 hän katkerana toteaa: "Kuva on pelottava, koska sellainen valta on liian suuri niin pienelle ryhmälle olipa sen tavoite mikä tahansa."
 
Pyöreän Pöydän vaikutus on ollut todella häkellyttävä. Sen ”meriiteistä” voi mainita Etelä-Afrikan buurisodan, jonka ryhmä suunnitteli. Tuolloin tapettiin kymmeniä tuhansia miehiä, naisia ja lapsia. Ryhmä vehkeili briteille myös Etelä-Afrikan mineraalirikkauksien hallinnan ja perusti Etelä-Afrikan Unionin.
 
On täysin selvää, että ryhmä määräili Iso-Britannian politiikan ensimmäisen maailmansodan rauhanprosessissa, jolloin Eurooppa muotoiltiin uudelleen ja Saksan sotakorvaus vahvistettiin. Ryhmä ohjasi myös siirtomaapolitiikkaa Intiassa, Irlannissa, Kanadassa, Australiassa, Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa, joihin perustettiin myös Pyöreän Pöydän paikallisosastoja. Brittiläisen imperiumi- ja ulkomaanpolitiikan historiankirjoitus oli täysin Pyöreän Pöydän valvonnassa.
 
Ryhmällä oli myös tärkein vaikutus Kansainliiton syntymiseen, josta myöhemmin tehtiin YK, mikä oli ensimmäinen konkreettinen yritys muodostaa ikään kuin vaivihkaa maailmalle keskitetty hallitus.
 
1900-luvun alussa ohjasi Pyöreän Pöydän verkosto maailman tuohon aikaan mahtavimman maan, eli Britannian politiikkaa. Sen vaikutusvalta ulotettiin myös Atlantin taakse Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, joissa muodostettiin ne valtaryhmittymät, jotka siellä edelleenkin kontrolloivat politiikkaa, taloutta ja joukkotiedotusvälineitä.
 
Yhdysvalloissa ei ryhmän nimenä ollut Round Table, vaan Inquiry Group. Tämän loosin sisäpiirin muodosti seitsemän miestä, jota johti eversti Edward Mandell House. Hän oli presidentti Woodrow Wilsonin hyvä ystävä ja neuvonantaja ja heidän ystävyydestään kertovasta kirjasta käy ilmi, että House ohjasi suvereenisti Wilsonia.
 
Pyöreä Pöytä oli yhteyksissä myös valtaeliitin piirissä olevien muiden salaseurojen kanssa, kuten USA:n Skull & Bones Society, eli Pääkallo ja sääriluut, joka vuonna 1832 tuli Yhdysvaltoihin Saksasta. Järjestö on voimakkaasti rasistinen ja rakennettiin alkujaan laittoman huumekaupan tuotoilla.
 
30. toukokuuta vuonna 1919 kokoontuivat eurooppalaiset ja amerikkalaiset järjestöt Pariisissa, jolloin päätettiin perustaa Pyöreälle Pöydälle tytärjärjestöt Atlantin molemmille puolille. Brittijärjestö sai nimekseen Royal Institute for International Affairs (RIIA), eli Kansainvälisten kysymysten järjestö, jonka amerikkalainen vastine on Council for Foreign Relations (CFR), Ulkomaansuhteiden neuvosto.
 
Eversti Edward House on ollut Uuden Maailmanjärjestyksen suuri suunnittelija. Hän jopa kirjoitti kirjan ”Administrator” aiheesta, mutta peitenimellä Philip Dru. Kirja on erittäin paljastavaa luettavaa. Se neuvoo kuinka salaliittojen avulla voidaan hyödyntää sekä hallitus- että oppositiopuolueita maailmanhallituksen luomisessa ja myös, kuinka haluttu henkilö saadaan asetettua presidentiksi. Muuten tavoitteet ovat yhteneväisiä illuminaattien tavoitteiden kanssa, kuten maailmanhallitus, keskuspankki, maailmanarmeija ja yksi ainoa maailmanlaajuinen talousjärjestelmä. Vallanhuipulle hän kaavaili kahdentoista miehen eliittiryhmää jota johtaisi yksi maailmandiktaattori. Eli yhteensä 13, mikä luku toistuu usein kuin salaisista järjestöistä on kyse. Vallitseva yhteiskuntajärjestys olisi Housen mukaan sosialismi, kuten Karl Marx siitä unelmoi.
 
Toisen maailmansodan jälkeen vaikutti Pyöreä Pöytä itsensä lisäksi vain tytärjärjestöjensä RIIA:n ja CFR:n ja niiden alaverkostoina toimivien kuppikuntien kautta eri puolella maailmaa. Pian niitä syntyi kolme lisää, Bilderberg-ryhmä vuonna 1954, Rooman klubi 1968 ja Trilateraalinen komissio 1973. Näin oli muodostunut erittäin tehokas verkosto ja merkittävä osa tulevaa maailmanhallitusta, jonka vaikutus eri maiden tapahtumiin on jo nyt monin verroin suurempi kuin kansanvaaleilla muodostettujen hallitusten.
 
Vapaamuurarisymboliikkaa Washington D.C:n arkkitehtuurissa
 
Wikipedian artikkeli Washington D.C.:
 
Washington perustettiin vuonna 1790 varta vasten Yhdysvaltain hallinnolliseksi pääkaupungiksi. Nimensä se sai maan ensimmäisen presidentin George Washingtonin mukaan, joka oli vapaamuurari. Washington D.C.:n asemakaava muodostuu suorakulmaisesta katuverkosta, jota leikkaavat viistot, eri osavaltioiden mukaan nimetyt puistokadut eli Avenuet. Kaupunki rakennettiin lähes tyhjästä ja siellä sijaitsee Yhdysvaltain liittovaltion kaikkien kolmen valtiomahdin keskukset.
 
Kaupungin huomattavin rakennus on uusklassinen, kupolikattoinen kongressitalo Capitol, jossa kokoontuvat USA:n senaatti ja edustajainhuone. Capitolin ympäristössä on useita huomattavia hallintorakennuksia kuten Korkeimman oikeuden talo ja Kongressin kirjasto (Yhdysvaltain kansalliskirjasto). Kaupungin pääkatu Pennsylvania Avenue yhdistää sen Yhdysvaltain presidentin virka-asuntoon Valkoiseen taloon. Capitolin edestä alkaa leveä puisto National Mall, jonka keskellä, Capitolin ja Valkoisen talon leikkauskohdassa on 170 metrin korkuinen George Washingtonin muisto-obeliski. Kauempana puistossa, Potomac-joen rannalla on Thomas Jeffersonin ja Abraham Lincolnin näyttävät muistomerkit. Potomac-joen toisella puolella Virginian puolella on Arlingtonin sotilashautausmaa ja puolustusministeriön viisikulmainen rakennus Pentagon. Kaupungissa on myös Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Amerikan valtioiden järjestön (OAS), Amerikan kehityspankin (IDB), ja Amerikan terveysjärjestön (PAHO) päämajat.
 
On selvää, että Washington D.C.:n arkkitehtuurin ja kaupinkikaavan taustalla on lukuisa määrä vaikutusvaltaisia vapaamuurareita, jotka mahdollistivat ja ohjasivat kaupungin suunnittelua ja perustustöitä.
 
Washington D.C.:n kaupunkikaavasta voidaan hahmottaa ainakin pentagrammi ja heksagrammi, jotka molemmat ovat yleisiä vapaamuurarien käyttämiä okkultistisia symboleita.
 
 
Maltan risti, joka tunnetaan erityisesti Maltan ritarikunnan, Temppeliherrojen ja Johaniittain ritarikunnan tunnuksena.
 
 
Vapaamuurarien logona tunnettu harppi ja suorakulma. 
 
 
Harppi ja suorakulma
 
Pentagrammi pentagonissa
 
 
Suomen vapaamuurareiden virallinen internetsivusto Suomen Surloosi kuitenkin kieltää, että vapaamuurareilla olisi mitään tekemistä Washington D.C.:n asemakaavan kanssa:
 
Tuskin maapallolla on sellaista kaupunkia, jota voisi sanoa vapaamuurareiden perustamaksi. Amerikassa vapaamuurarius on niin laajalle levinnyttä, että jokseenkin kaikissa hankkeissa on mukana myös vapaamuurareita, niin myös Yhdysvaltain perustamisessa ja Washingtonin rakentamisessa. Kaupunkien asemakaavoilla on yleensä geometrinen perusta, ja siksi niistä voi löytää erilaisia geometrisia kuvioita. Hyvällä mielikuvituksella ja sopivalla ennakkoasenteella varustettu ihminen pystyy löytämään viisikantoja niin Tampereen kuin Washingtoninkin asemakaavoista.
 
Albert Piken patsas Washington D.C.:ssä
 
 
Washington monumentti Washington D.C.:ssä
 
 
Wikipedian artikkeli Washington-monumentti:
 
Washington-monumentti on Yhdysvaltain ensimmäisen presidentin George Washingtonin mukaan nimetty suuri obeliski Washington D.C.:ssä lähellä National Mallin länsipäätä. Obeliskin suunnitteli arkkitehti Robert Mills 1840-luvulla (lisäys: George Washington ja Robert Mills olivat molemmat vapaamuurareita). Päätös monumentin rakentamisesta tehtiin jo vuonna 1783, mutta sen rakentaminen aloitettiin vasta vuonna 1848. Sisällissodan ja projektin talousvaikeuksien vuoksi monumentti saatiin lopulta valmiiksi 6. joulukuuta 1884. Virallisesti se avattiin vasta 1888. Monumentin kokonaismassa on noin 90 000 tonnia ja sen sivun pituus juurella on 16,764 metriä. 169,294 metriä korkea monumentti on edelleen maailman korkein kivirakennelma. Valmistuttuaan se oli muutaman vuoden ajan myös maailman korkein rakennus, kunnes Eiffelin torni valmistui vuonna 1889. Monumentti on toistaiseksi Washington DC:n korkein rakennus. Vuodesta 1910 voimassa ollut laki kieltää yli 110 jalan korkuisten rakennusten rakentamisen pääkaupunkiin.
 
Obeliskin rakentamiseen käytettiin 36 000 graniitista, marmorista ja gneissistä hakattua palaa. Lahjoituksena saadut palat tulivat niin muilta osavaltioilta, yrityksiltä kuin eri organisaatioiltakin. Eräs kiistanalaisin osa - marmoripaasi - tuli lahjoituksena paavi Pius IX:ltä. Lahjoitus ei kuitenkaan miellyttänyt katolista kirkkoa vastustaneita piirejä. Know Nothing -nimisen poliittisen liikkeen jäsenet varastivat paaden ja osaksi monumenttia se päästiin asentamaan vasta vuonna 1983. Monumentin vanhassa portaikossa on 897 askelmaa ja 50 tasannetta. Huipulle pääsee myös hissillä. Alkuperäiseltä höyryhissiltä nousuun kului 20 minuuttia. Nykyinen, vuonna 1998 asennettu hissi nousee huipulle 70 sekunnissa.
 
Obeliskin huipulla on 5,6 tuumaa (14 cm) leveä ja 8,9 tuumaa (23 cm) korkea sadan unssin (2.85 kg) painoinen alumiinista valettu kartio. Kappale oli tuolloin (1884) raskain puhtaasta alumiinista valmistettu esine. Tuohon aikaan alumiini oli yhtä arvokasta kuin hopea. Vain kaksi vuotta myöhemmin kemistit Charles Martin Hall ja Paul Héroult kehittivät yksinkertaisemman keinon tuottaa alumiinia, ja kärkikartio "menetti arvonsa". Alumiiniseen kärkeen on kaiverrettu suunnittelijoiden nimet. Kärjen itäpuolelle on kaiverrettu latinankielinen fraasi Laus Deo (Kunnia jumalalle).
 
Virginian ja Washingtonin alueella 23. elokuuta 2011 sattunut 5.8 momenttimagnitudin maanjäristys vaurioitti obeliskia ja se on turvallisuussyistä ollut suljettuna yleisöltä siitä lähtien. Suunnitelmien mukaan korjaustyöt saataneen päätökseen vuoden 2014 aikana.
 
Wikipedian artikkeli Obeliski:
 
Muinaisten egyptiläisen temppelin pylonin edessä oli tavallisesti kaksi obeliskia, yksi vasemmalla ja toinen oikealla puolella. Obeliskit liittyivät läheisesti aurinkokulttiin. Egyptiläisten valmistamat obeliskit saattoivat olla jopa kolmenkymmenen metrin korkuisia. Ne tehtiin yleensä punagraniitista.
 
Monet Egyptin obeliskeista ovat myöhemmin päätyneet koristamaan Euroopan suurkaupunkien aukioita, kuten Place de la Concordelle Pariisiin, Pietarinaukiolle Roomaan, sekä Lontooseen (Kleopatran neula). Etiopian Aksumissa oli aikoinaan useita obeliskeja, joista ainoan säilyneen Mussolini siirrätti Roomaan vuonna 1937. Aksumin obeliski palautettiin Etiopiaan huhtikuussa 2005. Se on 24 metriä korkea ja rakennettu kuningas Ezanan aikana 300-luvulla.
 
Uuden ajan obeliskeista eräitä tunnetuimpia ovat Washington-monumentti Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa sekä Buenos Airesin obeliskin Argentiinassa. Helsingin Kauppatorilla on punagraniittinen obeliski, Keisarinnankivi. Tampereen teknillisen yliopiston pihassa on myös obeliski.
 
Egyptiläinen Pylonin temppeli
 
 
Ralph Woodrow - Babylonin mysteeriuskonto, luku viisi - Obeliskit, temppelit ja tornit:
 
Diodorus puhui 30 metriä korkeasta obeliskista, joka oli pystytetty kuningatar Semiramiksen kunniaksi Babyloniin. Raamattu mainitsee obeliskityyppisen kuvan, joka oli noin 2,7m leveä ja 27 metriä korkea.
 
"Sentähden lankesivat kaikki kansat, sukukunnat ja kielet maahan ja kumartaen rukoilivat kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt" (Dan.3:1-7).
 
Mutta obeliskien käyttö oli tunnetuinta Egyptissä, joka oli mysteeriuskonnon linnake. Egyptissä on yhä monia obeliskeja, vaikka jotkut niistä onkin siirretty muihin maihin. Yksi on New Yorkin Central Parkissa ja toinen Lontoossa ja useita Roomassa.
 
Obeliski yhdistettiin alunperin auringonpalvontaan Baalin symbolina. Obeliskilla on myös seksuaalinen merkitys. Käsittäessään, että seksuaalisen yhtymisen kautta syntyi elämä, alkoivat ihmiset pitää fallosta (miehen sukupuolielintä) elämän symbolina. Näitä uskomuksia symboloi obeliski.
 
Raamatun sana "kuva" on käännetty monista eri hepreankielen sanoista. Eräs niistä sanoista on matzebah, joka merkitsee "seisovaa kuvaa" (1.Kun.14:23; 2.Kun.18:4; 23:14; Jer.43:13; Miika 5:13). Toinen tällainen sana on hammanim, joka merkitsee "auringon kuvaa", kuvaa, joka on omistettu auringolle (Jes.17:8: 27:9).
 
Täyttääkseen symbolisen tehtävänsä oli obeliskit asetettava pystyasentoon. Sillä tavoin ne osoittivat ylöspäin—aurinkoa kohti. Falloksen symbolina oli pystyasennolla myös ilmeinen merkityksensä. Kun pidämme tämän mielessämme, on mielenkiintoista huomata, että kun Jumala lausui tuomionsa tällaista väärää jumalanpalvelusta vastaan, Hän sanoi, ettei tällaisia kuvia saa pystyttää, vaan ne on kaadettava maahan (Jes.27:9).
 
Kun israelilaiset sekoittivat Hesekielin päivinä pakanallista epäjumalanpalvelusta omaan uskontoonsa, he pystyttivät "sisäänkäyntiin mustasukkaisuutta aiheuttavan kuvan" temppeliin (Hes.8:5). Tämä kuva oli luultavasti obeliski, falloksen symboli, sillä (kuten Scofield toteaa), ne oli "omistettu fallos-kulteille". Obeliskin pystyttäminen pakanatemppelin sisäänkäyntiin ei ollut siihen aikaan epätavallista. Toinen seisoi Tumin temppelin sisäänkäynnissä ja toinen Hathorin temppelin, "Horuksen asuinsijan" edessä.
 
Obeliski Vatikaanissa Pietarinaukiolla
 
 
On mielenkiintoista, että myös Pietarin kirkon sisäänkäynnin edessä Roomassa on obeliski, kuten yllä oleva valokuva osoittaa. Se ei ole pelkästään kopio egyptiläisestä obeliskista, vaan se on sama obeliski, joka seisoi Egyptissä muinaisina aikoina! Kun mysteeriuskonto tuli Roomaan pakanuuden aikana, ei Roomassa ainoastaan valmistettu ja pystytetty obeliskeja, vaan keisarit kuljetuttivat ja pystyttivät sinne niitä Egyptistä kalliilla hinnalla. Caligula tuotti Eggyptin Heliopoliksesta vuosina 37-41 j.Kr. Vatikaanin kukkulalla sijaitsevaan sirkukseensa sen obeliskin, joka nyt on Pietarinkirkon edessä.5 Heliopolis on vain Betshemeshin kreikkalainen nimi. Se oli Egyptin auringonpalvonnan keskus muinaisina aikoina. Nuo obeliskit mainitaan Vanhassa testamentissa "Betshemeshin kuvina" (Jer.43:13)!
 
Vatikaanin punaista graniittia oleva obeliski on n. 25m korkea (perustuksineen 32m korkea) ja painaa 320 tonnia. Se siirrettiin keskelle Pietarin kirkon edustaa vuonna 1586 paavi Sixtus V:n määräyksestä. Tällaisen painavan obeliskin siirtäminen—varsinkin tuohon aikaan—oli hyvin vaikea tehtävä. Monet kieltäytyivät yrittämästäkään sitä, varsinkin kun paavi oli määrännyt kuolemantuomion, jos obeliski putoaisi tai kaatuisi.
 
Lopulta mies nimeltä Domenico Fontana otti vastuun obeliskin siirtämisestä. Siirtotyö aloitettiin 45 vinssin, 150 hevosen ja 800 työmiehen avulla. Päivämäärä oli 10. syyskuuta 1586. Ihmisjoukot kerääntyivät Pyhän Pietarin aukiolle. Väkijoukkoa vaadittiin pysyttelemään kuolemanrangaistuksen uhalla hiljaa siirtotyön aikana. Lopulta obeliski saatiin pystytettyä— vaikka siinä oli lähes epäonnistuttu—satojen kirkonkellojen soidessa, tykkien jylistessä ja väkijoukon hurratessa. Tämä egyptiläinen epäjumalankuva omistettiin "ristille" (obeliskin huipulla olevassa ristissä väitetään olevan pala alkuperäistä ristiä), vietettiin messua ja paavi julisti siunauksen siirtotyötä tehneille työmiehille ja heidän hevosilleen.
 
 
"Nokialaisen" profetaalisia ajankohtaisuuksia blogin artikkeli Obama kääntyneenä obeliskiin päin:
 
Cutting Edgen tuoreessa uutishälytyskirjeessä (News Alert) paneudutaan Barack Obaman toisiin virkaanastujaisiin joihin liittyy eräs pakanallinen tapa jota USA:n presidentit ovat noudattaneet yli sadan vuoden ajan. Aina virkaanastujaisissaan presidentit ovat ikään kuin kumartamassa mahtavaa egyptiläistä obeliskia eli Washington-monumenttia, kun he vannovat virkavalansa kääntyneenä obeliskiin päin. Presidentti Obama ei tehnyt poikkeusta ja vaalii perinteistä tapaa.
 
 
 
Vapaamuurarusymboliikkaa dollarissa
 
 
Keskuspankin luominen toteutettiin 1910 Jekyl Islandin saarella sen aikaisten pankkiirien johdolla. Kansainväliset pankkiirit laittoivat suunnitelmansa USA:n valtion sinettiin. Kun ensimmäinen USA:n sinetti julkaistiin, se oli alun perin vain yksipuolinen. Kaksipuoleiseksi sinetti muuttui 1934 kun USA:n maatalousministerinä toiminut Henry A. Wallace sattui vierailemaan USA:n ulkoministeriössä ja päätti ehdottaa, että käyttöön pitäisi myös ottaa sinetin toinenkin puoli.
 
Henry A. Wallace oli 32 asteen vapaamuurari. Hän oli pääosassa Yhdysvaltojen dollarin symbolien suunnittelussa, kun niitä ehdotettiin presidentti Rooseveltille, joka hänkin oli korkean asteen vapaamuurari. Wallacesta tuli Rooseveltin varapresidentti 1941.
 
 
 
Sinetissä on kuvattuna pyramidi ja sen huipulla vapaamuurareiden kaikkinäkevä valaistunut silmä. Pyramidin juurella on vuosiluku 1776 roomalaisin numeroin (MDCCLXXVI), joka on Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen vuosi sekä illuminati-salaseuran perustamisvuosi. Pyramidin yllä lukee latinaksi "Annuit Coeptis", joka tarkoittaa "julistaen (ilmoittaen) syntymää". Pyramidin alla on teksti, "Novos Ordo Seclorum", joka tarkoittaa aikakausien uutta järjestystä eli uutta maailmanjärjestystä.
 
Kun pyramidin ympärille hahmotellaan heksagrammi, sen kulmien osoittamat kirjaimet ovat A, S, N, O ja M. Niistä saadaan sana MASON, eli muurari. Samat kirjaimet osuvat kulmiin myös silloin, kun pyramidin ympärille hahmotellaan pentagrammi.
 
 
Suomen vapaamuurareiden virallinen internetsivusto Suomen Surloosi kuitenkin kieltää, että vapaamuurareilla olisi mitään tekemistä dollarin symboliikan kanssa:
 
Dollarin setelin kuvat ovat niin kiehtovia symboleita, että ei ihme, että niitä on kovasti pohdittu. Laajalle levinneen nykyisen käsityksen mukaan niissä ei ole kyseessä vapaamuurarien salajuoni: setelin symbolit eivät ole erityisesti vapaamuurarillisia, ja ne voidaan vakuuttavasti selittää Yhdysvaltain liittovaltiota koskevasta symboliikasta käsin. Sekä tästä setelistä että Washingtonin asemakaavasta voidaan myös sanoa, että on vaikeaa käsittää, miksi ihmeessä vapaamuurarit olisivat laatineet tällaisia piilokuvia.
 
Vapaamuurarisymboliikkaa Suomessa
 
Ehkäpä kaikkein tutuin vapaamuurareita edustava symboli Suomessa on kaiken kansan ylle kohoava Prisman logo.
 
 
 
 
 
 
  
 
ABC:n logo puolestaan vestittää vapaamuurareiden käyttämällä valkoisella hansikkaalla ylöspäin osoitettua peukaloa. S-ryhmän johdon osallisuus hyväveliseuroissa osoittautuukin selville, kun miettii miten laajasti S-ryhmän kaupat, Prismat ja ABC-huoltoasemat ovat saanet lähes kaikki parhaimmat tontit joka kunnassa sekä vielä Alkon myymälät samaan kiinteistöön.
 
 
 
Kuuluisia vapaamuurareita
 
Seuraavasta listassa esitellään ainoastaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat julkisesti myöntäneet olevansa vapaamuurareita tai joiden jäsenyyden vapaamuurareiden omat viralliset lähteet ovat vahvistaneet. Kaikki kiistanalaiset henkilöt on jätetty pois.
 
Benjamin Franklin (yhdysvaltalainen toimittaja, kirjailija, filantrooppi, tiedemies, keksijä ja diplomaatti. Hän kuului väitetysti myös ruusuristiläisiin)
 
 
Franklin D. Roosevelt (Yhdysvaltojen 32. presidentti)
 
 
George Washington (yksi Yhdysvaltojen perustajista ja Yhdysvaltain ensimmäinen presidentti. Hän toimi Yhdysvaltain armeijan ylipäällikkönä vapaussodassa)
 
 
 
Henry Ford (yhdysvaltalainen yrittäjä ja suurliikemies, Ford Motor Companyn perustaja ja ensimmäisiä, joka otti käyttöön kokoonpanolinjat autojen massatuotannossa)
 
 
Silvio Berlusconi (italialainen poliitikko ja rikas liikemies. Berlusconi on ollut Italian pääministeri vuosina 1994–1995, 2001–2006 ja 2008–2011)
 
 
Walt Disney (yhdysvaltalainen elokuvatuottaja, animaattori, ohjaaja, käsikirjoittaja ja ääninäyttelijä, sekä The Walt Disney Company -viihdeteollisuusyhtiön perustaja. Hänen vaikutuksensa viihdekulttuuriin on ollut monipuolinen ja huomattavan suuri)
 
 
Winston Churchill
 
 
Kemal Ataturk (Osmanien valtakunnan kenraali ja turkkilainen valtiomies, Turkin tasavallan perustaja ja ensimmäinen presidentti)
 
 
Hussein Bin Talal (Jordanian kuningas)
 
 
Salvador Allende (Chilen presidentti vuosina 1970–1973)
 
 
 
John Edgar Hoover (Yhdysvaltain turvallisuuspoliisin ja myöhemmin sen seuraajan FBI:n pitkäaikainen johtaja aina kuolemaansa saakka. Hoover toimi turvallisuusorganisaatioiden johdossa 48 vuotta kahdeksan presidentin aikana. Kaikkiaan hänen uransa hallituksen palveluksessa venyi 59 vuoden mittaiseksi)
 
 
Simon Bolivar (venezuelalainen vallankumousjohtaja. Hän johti taisteluja, jotka johtivat nykypäivän itsenäisten Venezuelan, Kolumbian, Ecuadorin, Perun ja Bolivian syntyyn. Viimeksi mainitulle hän on antanut nimensäkin. Hän oli Suur-Kolumbian presidentti 1819–1830, Venezuelan 1813–1814, Bolivian 1825 ja Perun 1824–1827)
 
 
Giuseppe Garibaldi (italialainen nationalisti ja Italian yhdistäjä. Hän osallistui jokaiseen suurempaan taisteluun Italiassa kolmen vuosikymmenen aikana ja taisteli sekä Euroopassa että Etelä-Amerikassa. Garibaldi nousi ensimmäiseksi kansainväliseksi vallankumoussankariksi, ja oli aikoinaan ehkä maailman kuuluisin mies)
 
 
Nathan Mayer Rothschild (frankfurtilaissyntyinen Lontoossa vaikuttanut pankkiiri, Rothschildin pankkiirisuvun menestynein jäsen, ja yksi 1800-luvun alun vaikutusvaltaisimmista ja rikkaimmista miehistä)
 
 
Swami Vivekananda (syntymänimeltään Narendranath Dutta, oli hindulainen mystikko. Hän oli Ramakrishnan tunnetuin oppilas ja jatkoi tämän oppien ja ajatusten levittämistä filosofin kuoltua vuonna 1886. Häntä pidetään hindulaisuuden ja joogan lähteenä)
 
 
Joseph Smith (Myöhempien aikojen pyhien liikkeen, eli mormoniliikkeen perustaja)
 
 
Kalakaua (Havaijin kuningas)
 
 
Franz Anton Mesmer (saksalainen lääkäri, tähtitieteen harrastaja ja filosofian tohtori. Hän on kirjoittanut kiertotähtien vaikutuksesta ihmisruumiiseen. Mesmer tunnetaan etenkin parannustaidoistaan, kun hän paransi ihmisiä hypnoosilla. Hän oli ensimmäinen ihminen joka käytti hypnoosia, ja jonka tutkimusten pohjalta kehitettiin lääketieteellinen hypnoosi)
 
 
Risto Ryti (Suomen presidentti)
 
 

 
Kalle Lehtonen
 

 

 

 
 
 
 
©2015 Vapaamuurarit | Raamattusivut - suntuubi.com